Výstava LIDICE 2012 - Kolek z hracích karet v Československé republice 1920 – 1948 se zvláštním zaměřením na období Protektorátu Čechy a Morava

Petr Bílý

     Druhým výstavním počinem v r. 2012 byla účast člena Clubu Vladislava Šedivého na filatelistické výstavě LIDICE 2012, kde prezentoval velmi zajímavou sestavu kolků z období první republiky, protektorátu a z doby, kdy u nás kolkování karetních her končilo (tj. do r. 1950).

     Karetní kolek tvoří mezioborovou sběratelskou oblast. Jednak je předmětem zájmu sběratelů karet, ale je také cenným úlovkem pro sběratele fiskální filatelie, kteří mají vlastní sběratelskou společnost, která s naším Clubem úzce spolupracuje.

     Výstava LIDICE 2012 se těšila velké pozornosti veřejnosti i sdělovacích prostředků, jednak proto, že filatelie je obor s podstatně širší základnou než mají sběratelé hracích karet a kolků a jednak místem konání. Lidice jsou, díky své tragické minulosti, stále známou obcí s velkou návštěvností a nad akcí převzal záštitu i předseda Senátu České republiky pan Přemysl Sobotka.

Účast na podobné akci byla pro náš Club premiérová, jednalo se o výstavu soutěžní, která má vlastní výstavní pravidla, která je nutno dodržet (přihlašování exponátu s jeho popisem, formalizovaná úprava vystavovaného předmětu apod.) a kolega Šedivý neměl tedy tu volnost a prostor pro fantazii, kterou má Club při pořádání vlastních výstav. Expozici sestavil V. Šedivý za spolupráce P. Bílého, J. Novotného a P. Langera, kteří přispěli též zápůjčkami ze svých sbírek. Jedním z podkladů pro textovou část exponátu byl též článek F. Kubíčka (†), připravený do tisku (a vycházející v této Ročence). Svého úkolu se zhostil bezchybně a jeho exponát byl v rámci soutěže oceněn bronzovou medailí. Club měl v této soutěži však ještě jedno želízko v ohni – bylo jím společné vydání Bulletinu Společnosti sběratelů fiskální filatelie a jiných známek s článkem V. Šedivého „Kolek z hracích karet v Československé republice 1920 – 1948“, redigovaného M. Jeníkem. Tento soutěžní počin dosáhl dokonce na medaili pozlacenou. Oběma našim kolegům děkujeme a blahopřejeme.

Fotogalerie: výstava Lidice 2012