Ohlédnutí za výstavou Netradiční české hrací karty

autor: Petr Bílý

     Našemu Clubu se již v samotném počátku jeho existence podařilo uspořádat výstavu hracích karet v nadstandardním rozsahu. Realizovaná expozice snese srovnání s výstavou Aloise Nasadila „Svět karetních her“, konanou v r. 2008 v Muzeu Hlučínska. Větší pak už byla jen legendární výstava „Hrací karty v Praze“ (1989).

     Hned v úvodu je třeba vyslovit poděkování všem bez kterých by tato akce nevznikla – Městskému Muzeu v Týně n. Vltavou, jehož pracovnice nám vyšli v maximální míře vstříc při organizaci výstavy, Městu Týn n. Vltavou, které na akcí převzalo záštitu, panu Václavu Maškovi, který výraznou měrou napomohl jednání mezi Clubem a Muzeem, společnosti Hrací karty, s.r.o., která zajistila propagaci výstavy (včetně katalogu s bohatou obrazovou přílohou) a v neposlední řadě všem členům a příznivcům Clubu, kteří zapůjčili ze svých sbírek vystavené exponáty a vlastními silami expozici instalovali.

     Za téma si organizátoři vybrali netradiční hrací karty. Proč? Odpověď je poměrně jednoduchá – našim cílem bylo ukázat veřejnosti co nejpestřejší paletu variant hracích karet, ze které je patrné, že žolík nemusí být vždy pouze šašek s rolničkami a na žaludském esu není vždy medvěd. Proto zde byly zastoupeny karty s národními motivy, autorské karty známých i méně známých českých grafiků a také karty reklamní. To vše v časovém rozsahu od dob císaře pána do současnosti. Expozice byla doplněna o hry s Černým Petrem a kvarteta a dále o ukázky dobových dokumentů a kolků a o sbírku artefaktů s karetními motivy – manžetové knoflíčky, šálky na kávu, pivní korbele, popelníky a pod. Jedním z „taháků“ výstavy bylo vystavení největších mariášových karet na světě.

     Je potěšitelné, že výstava do značné míry přesáhla zájem regionu a těšila se značné pozornosti medií. Informovali o ní jak zpravodajské severy na internetu (např. BabyNet, iNFORMACE), tak i tisk (např. Právo). Při příležitosti výstavy poskytli Petr Bílý a Jiří Novotný rozhovor o sbírání karet ČRo1, ČRo 7 Radio Praha a ČRo České Budějovice. V obrazovém zpravodajství informovala o výstavě TV Prima a do pořadu Hobby naší doby byl pozván Petr Bílý, aby zde prezentoval karty jako specifický sběratelský obor. Tento zájem svědčí především o tom, že karty se pomalu ale jistě stávají sběratelským fenoménem, který cca od r. 2000 vystupuje ze stínu ostatních netradičních sběratelských oborů (pivní suvenýry, sýrové etikety, kartičkové kalendáře a další, převážně sdružené pod křídly pražského Klubu sběratelů kuriozit) a že po kvalitních informací o tomto oboru je velký hlad.

     O faktu, že výstava splnila očekávané cíle, svědčí jak prohlášení pracovnic Městského muzea, že počet návštěvníků byl výrazně vyšší než je obvyklý průměr, tak kvalitní prezentace v mediích, která karty opět o kousek přiblížila veřejnosti a v neposlední řadě i to, že dva návštěvníci z Liberce, kteří výstavu navštívili se stali členy našeho Clubu.

 

Fotogalerie: výstava Týn n. Vltavou 2011