Publikace

1/ Netradiční české hrací karty, katalog výstavy v Týně nad Vltvou(2011)

2/ Karty osudu – Z historie vykládacích karet, katalog výstavy v muzeu v Jesenici u Rakovníka (2012)

3/ Ročenka Clubu sběratelů karet 2012

4/ Kolek z hracích karet v Československé republice 1920-1948, ve spolupráci se Společností sběratelů fiskální filatelie a jiných známek v rámci Bulletinu této Společnosti práci.

5/ Ročenka Clubu sběratelů karet 2013

6/ Text prezentace přednášky Žlutické karty a nejen o nich (ve spolupráci s Muzejním spolkem Žluticka (2013)

7/ Trapulky do bulky – zapomenutá karetní hra, katalog výstavy (2014)

8/ Originály hracích karet od známých i neznámých umělců, katalog výstavy v Galerii Scarabeus, Praha(2014).

10/ 130 let hracích karet s koníkem, publikace k výročí společnosti Hrací karty s.r.o. 1884 (2014)

9/ Černý Petr uvádí 100 let staré dětské hrací karty, katalog výstavy v muzeu v Jesnici u Rakovníka (2015)

11/ Text prezentace přednášky Experiment zellon-první plastové hrací karty (sborník z kolokvia Experiment, ČVUT 2015).

12/ Text prezentace přednášky Téma husitství na hracích kartách (kolokvium Georgius Rex Bohemus a umění..., ČVUT 2015)

13/ Architektura na kartách, ve spolupráci s ČVUT (2015)

14/ Ročenka Clubu sběratelů karet 2014 (2015)

15/ Oko bere Vole padni, unikáty kartářského řemesla, katalog výstavy (2016)

16/ Soupis českých výrobců hracích karet, I. díl – Praha 1354-1950 (2016)

17/ Ročenka Clubu sběratelů karet 2015 (2016)

18/ Karty na pohledech (2016)

19/ Ročenka Clubu sběratelů karet 2015 (2017)

20/ Fauna a flora na kartách, katalog výstavy v Prácheňském muzeu v Písku (2017)

21/ Jedny karty nestačí - Barevsný svět hracích karet, katalog výstavy v Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (2017)

22/ Vlajky, prapory na hracích kartách (2018)

 

Bližší informace můžete získat u předsedy Clubu:

 

Fotogalerie: Publikace