C S H K

je občanským sdružením sběratelů a příznivců hracích karet.

Cílem sdružení je krom samotného setkávání a zprostředkování vzájemné výměny informací a sbírkových předmětů sběratelům karet také pořádání výstav a různorodých prezentačních a kulturních akcí směřujících k propagaci hracích karet jako zajímavého grafického artefaktu a kulturního dokumentu své doby  (zejména v případě karet historických) a v neposlední řadě i vytvoření a vedení evidence raritních karet ve sbírkách členů CSHK.

 

počítadlo.abz.cz