Vznik a členové klubu

Club byl založen v roce 2011. U zrodu stáli dlouholetí sběratelé hracích karet - Milan Bednář, Petr Bílý, Petr Kruml, František Kubíček, Pavel Langer, Alois Nasadil,  Jiří Novotný, Jiří Suchomel a Vladislav Šedivý. 

V čele Clubu nyní stojí jeho výbor ve složení Petr Bílý (předseda), Jan Klubušický (místopředseda) a Vladislav Šedivý (pokladník). Revizorem účetnictví je Milan Bednář.

 

Aktuální členové klubu jsou: 

Petr Bílý, Jan Klobušický, Vladislav Šedivý, Jiří Novotný, Pavel Langer, Milan Bednář, Jaroslav Richtr, Alois Nasadil, Jiří Suchomel, Jiří Vaněk, Antonín Vojtěch, František Juha, Daniel Ritter - čestný člen, Kateřina Ebelová, Michaela Caranová, Karel Novák, Vladislav Balog, Miroslav Vitásen

 

 

První členská schůze

se konala dne 21. 5. 2011 v prostorách MAGIC CLUBu v Praze 2, Moravská 21 od 13. 00 hod

Na programu byla:
        1. Volba orgánů členské schůze o.s.
        2. Volba výboru o.s.
        3. Volba revizora o.s.
        4. Příprava programové činnosti pro nejbližší období
        5. Různé

        6. Diskuze