První členská schůze

15.05.2011 10:35

 

1. členská schůze CSHK se koná dne 21. května 2011 v prostorách MAGIC CLUBu v Praze 2, Moravská 21 od 13. 00 hod   (sraz účastníků již od 11.00 hod)

 

Program členské schůze:

  1.  Volba orgánů členské schůze o.s.
  2.  Volba výboru o.s.
  3.  Volba revizora o.s.
  4. Příprava programové činnosti pro nejbližší období
  5. Různé
  6. Diskuse