"Kvarteta inspirují – Karetní hra našich otců i dětí"

Výstava představuje výběr z cca 200 her z domácí i zahraniční produkce. Nejstarší exponáty jsou starší více jak 100 let.
Historie kvartet sahá do 17. století. Hra vždy sloužila k edukativním účelům – jednak podporovala logické myšlení a rozvoj kombinatoriky a ve svém textové části přinášela všeobecné informace o konkrétním tématu.
Kvarteta jsou populární dodnes, a v současnosti prožívají svoji renesanci. Oblíbená jsou zejm. jako propagační materiál měst a regionů.
Témata kvartet jsou prakticky neomezená: technika (auta, lodě, vynálezy), historie (hrady, erby), příroda (fauna, flora všeobecně i individuálně – např. ryby), osobnosti či náboženská témata a pohádky. Mnohdy však i propagace – policie, zdravá výživa, odpadové hospodářství.
Zvláštní pozornost si zasluhují česká kvarteta z období 60tých až 80tých let z produkce OTK, která trvoří světovou špičku, jak po výtvarné, tak po textové stránce. Mezi autory těchto her patří např. Adolf Born, Theodor Roetrekl, Václav Junek a mnozí další. Karty texty doplnili např. Jiří Louda nebo Ludvík Souček.
I po roce 1989 můžeme zaznamenat i zajímavé hry např. z dílny Věry Klimtové či Jiřího Wintera-Neprakty.
Zaujmou i retro kvarteta z bývalé NDR.
Doporučujeme: Hru „Vlastenecká čtverohra“ s představiteli národního obrození.

O tom, že karetní hra Kvarteto není retro, ale stále živoucí, inspirující a vyvíjející grafický obor svědčí výstava „Kvarteta inspirují“, kterou spořádal Club sběratelů hracích karet ve spolupráci s pražským palácem YMCA. Tento projekt navazuje na úspěšný projekt „Pestrý svět hracích karet“, kterou Club a Palác YMCA uspořádaly v loňském roce.

„Karetní hru Kvarteto známe všichni, patří jaksi k dětství. Jejím prostřednictvím se mladí hráči učí základním principům kombinatoriky a v jejich grafické podobě „nasávají“ i mnoho dalších informací o světě kolem nás.“ Říká jeden z organizátorů výstava jiří Novotný, místopředseda Clubu sběratelů hracích karet.

Návštěvníci se v 8 expozičních vitrínách seznámí s ukázkami her starých téměř 100 let, i produkcí současnou. Nejzajímavější zřejmě bude představení téměř kompletní produkce kvartet z Obchodních tiskáren Kolín vyrobených od konce šedesátých do konce osmdesátých let minulého století. V této době neměly česká kvarteta ve světě konkurenci, a to jak po obsahové, ale především po výtvarné stránce. Ke kmenovým autorům kvartet patřili např. Adolf Born, Theodor Roetrekl, Václav Junek a mnozí další. Karty texty doplnili např. Jiří Louda nebo Ludvík Souček. Po roce 1989 můžeme zaznamenat i karetní hry z dílny Věry Klimtové či Jiřího Wintera-Neprakty. Tematicky kvarteta pokrývají všechny oblasti našeho života, najdeme na nich architekturu, slavné osobnosti, akta, letadla, lodě, zvířata.....

Jiří Novotný pokračuje: „Pro návštěvníky asi budou objevem hry z počátku dvacátého století, zejm. z německé produkce, které jsou krásně litograficky vyvedené, popisy psané švabachem“.

Vernisáž výstavy se koná 28. 8. 2014 v 18.30 hod. v prostorách galerie YMCA (pasáž paláce YMCA, Praha 1, Na Poříčí 12). Výstava potrvá 6 týdnů (s možností prodloužení). Vstup volný.