Jak karbanili obrozenci. Výstava Trapulky do Bulky v Plzni přiblíží zapomenutou karetní hru

 

Jana Nerudu, Bedřicha Smetanu, Václava Klimenta Klicperu, ale i další velikány z českých národních dějin – ty všechny spojovala vášeň pro dnes téměř zapomenutou karetní hru. Graficky nádherně ztvárněné karty trapulky, tapulírky určené pro hru bulka,  jak se původně italské hře trappola v Čechách tehdy říkalo, nyní představí od 14. února Západočeské muzeum v Plzni. Unikátní výstavu Trapulky do bulky připravili sběratelé z Clubu sběratelů hracích karet. K vidění budou třeba trapulírky s tématikou křižáckých výprav, nátisk hry trappolových karet slezského typu z Chebu z roku 1713, jakož i ukázky z karetní produkce napříč Rakousko-uhreskou monarchií. Mnohé vzácné exponáty ze soukromých sbírek i muzejních depozitářů budou vystaveny poprvé.

 

Jak upozorňuje předseda Clubu sběratelů hracích karet Petr Bílý, počátky hry původně nazývané trappola sahají až do Itálie 14. století. Půvabný domácký název „tapulky“ se pak v Čechách ustálil až v průběhu 18. a 19. století .„ Vystavené karty jsou už na první pohled jiné než klasické karty na prší nebo žolíky, které míváme doma. Místo žaludů, kulí, srdcí a piků mají meče, hole, poháry a mince. Nezvyklý je i jejich počet, úplná herní sada obsahuje třicet šest karet,“ vysvětluje sběratel a znalec karetních herc Petr Bílý, jehož sbírka hracích a vykládacích karet s více jak 3000 balíčky patří k největším v Evropě. 

 

K nejzajímavějším exemplářům výstavy patří zejména hry s ojedinělým výtvarným zpracováním. K takovým raritám patří třeba hra výtvarníka Johana Zisera z konce 18. století, která kombinuje karetní obraz s veršovaným textem. Výstava také mapuje vývoj tzv. „pražského trappolového vzoru“, což je historický typ karetního obrazu, který se později stala mezinárodně uznávanou předlohou pro domácí i světové výrobce. Mezi další zajímavosti patří oddíl věnovaný hrám, které vytvořili kartářští mistři z Plzně.  Zastoupeny jsou i ukázky her, které se do českých zemí dovážely.  Na výstavě se podílela muzea napříč celou Českou republikou, jsou zde k vidění hry z depozitářů Západočeského muzea v Plzni, Národního muzea a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Dr. Hostaše v Klatovech nebo Muzea vysočiny v Jihlavě. V expozici jsou i zápůjčky ze sbírek členů Clubu sběratelů hracích karet a dalších soukromých sběratelů. Výstavu doprovází publikace vydaná společností Hrací karty, mapující historii hry trappola i vývoj jednotlivých karetních vzorů.

 

Tento výstavní projekt doprovází světový objev, a sice Dr. Klobušickému z Clubu sběratelů hracích karet se v primárních pramenech podařilo objevit, kdo hru trappola vymyslel. O tomto objevu,  jakož  i  o mnohých dalších historických zajímavostech, včetně starých pravidel hry bulka (z nichž ty od V. K. Klicpery „Trapulky do bulky“ daly výstavě název) jsou uvedeny v publikaci stejného názvu jako výstava, kterou doprovází.

 

„Některé trappolové karty jsou dnes velmi hledané a jejich vůbec první tuzemská výstava je svým zaměřením i rozsahem světovým unikátem,“ říká Petr Bílý. Chybu by proto udělali ti, kteří by zvláštní trapollové karty nalezené v šuplících nebo na půdách vyhazovali - třeba jen proto, že balíček není kompletní. „Míšeňský porcelán po babičce také nevyhodíte, když vám chybí jeden hrneček“, nabádá možné majitele unikátních karet Petr Bilý.

 

Výstava v Západočeském muzeu v Plzni je otevřena denně krom pondělí od 10 do 18 hodin,  vstupné je 20 Kč.