Pořádání výstav hracích karet má u nás, bohužel, jen chudou tradici. Ještě v dobách socialismu proběhly 2 výstavy pořádané Klubem sběratelů kuriozit při UKDŽ, a to v r. 1976 a 1980. Exponáty ze své sbírky zde prezentoval nestor českých sběratelů hracích karet Ing. Zdeněk Šťáhlavský a v r. 1980 byla jeho expozice oceněna titulem „pozoruhodná sbírka“. Následná výstava, která se konala pod názvem Hrací karty v Praze v Muzeu hl. m. Prahy v r. 1989 byla pak největší výstavou hracích karet, která u nás kdy proběhla. Návštěvníky seznámila nejen s produkcí pražskou, ale i s mnoha dalšími zajímavostmi ze světa sběratelství karet (netradiční karty, kouzelnická sekce a pod). Ku prospěchu celé akce napomohla i skutečnost, že se jednalo o projekt velké instituce, doplněný o spolupráci s předními sběrateli, především s Zdeňkem Šťáhlavským, který se podílel i na vytvoření katalogu a Aloisem Nasadilem. Další 2 výstavy, které následovaly se s tou pražskou nemohou srovnávat, jde o iniciativy zcela soukromé a nevelké, ale samo jejich uspořádání svědčí o faktu, že sběratelé se rádi svými poklady pochlubí a mnoho lidí má o výstavy netradičního charakteru velký zájem. V r. 2003 prezentoval část svých sbírek v Českých Budějovicích Milan Bednář a v rámci mariášového turnaje konaného pod záštitou pojišťovny KOOPERATIVA, a.s. v r. 2005 v Kutné Hoře uspořádal JUDr. Jiří Novotný výstavu karet, na které byla zastoupena jeho sbírka společně s exponáty ze sbírek Zdeňka Štáhlavského a Petra Bílého. Výrazně repreztantativnější akci uspořádal Alois Nasadil ve spolupráci s Muzeem Hlučínska v r. 2008. Vystaveny zde byly nejen karty ze sbírek p. Nasadila, ale i mnohé předměty s karetní tématikou, od šálků, korbelů a karaf přes pohlednice až k takovým kuriozitám jako je kafemlýnek či hodiny s karetními motivy. Rozsahem střední výstavu představovala první akce našeho Clubu, která se konala na podzim r. 2011 pod názvem „netradiční české hrací karty“. Byla zaměřena na nonstandardní produkci českých hracích karet od 19. stol. do současnosti. Její návštěvníci mohly spatřit originání hry z oblasti mariášových karet, žolíků, ale i kvarteta a sadyČerného Petra. Kolekce hracích karet byla doplňěna exukrzí do světa karet vykládacích, kolků a předmětů s karetní tématikou.

 

Od roku 2011 se tedy počíná psát nová historie výstav hracích karet, jejím hegemonem je právě Club sběratelů hracích karet. O jednotlivých akcích se můžete dočíst na těchto stránkách v sekci akce minulé a připravujeme