Ve dnech 30. 9. – 2. 10. 10. 2016 se Praha stane hlavním městem sběratelů hracích karet z celého světa. Club sběratelů karet a International Playing-Card Society zde uspořádají již 44. konferenci sběratelů hracích karet (44th IPCS CONVENTION), na které se sejde více jak 100 předních světových sběratelů a badatelů. Na akci dále spolupracuje Národní technické muzeum v Praze, kde se koná oficiální programová část a přednášky a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy s rozsáhlou výstavou hracích karet.

V rámci přednáškových vystoupení se představí i členové Clubu sběratelů hracích karet – konkrétně Jan Klobušický s příspěvkem na téma „Trappolu vymyslel Trapolin“, která přináší unikátní objev, který objasní, kdo tuto hru, u nás již zapomenutou, ale stále živou např. v Itálii, vymyslel. Druhý příspěvek přednese Vladislav Šedivý a seznámí v něm posluchače s méně známým karetním obrazem (tzv. Double Bohemian).

Není bez zajímavosti, že v rámci slavnostního zahájení akce, které se uskuteční v Národním technickém muzeu (Praha 7, Kostelní 42) 30. 9. 2016 od 16.00 hod. bude Clubu sběratelů hracích karet předáno Památkovou komorou ocenění za propagaci historie výroby hracích karet jako dnes již zapomenutého řemesla a karetních her jako specifického projevu užité grafiky.

 

Bohatý přednáškový i společenský program je doplněn o tři výstavy.

První z nich s názvem „Ta naše trappola pražská“, doplněná o expozici „100+1 pohledů s karetní tématikou“ proběhne od 29. 9. 2016 do 30. 10. 2016 v pražské Galerii Scarabeus (Praha 7, Jana Zajíce 7). Výstava návštěvníky seznámí s nejpopulárnější hrou 18. a 19. století, kterou hráli čeští obrozenečtí velikáni, od V. K. Klicpery, přes Jakuba Arbesa, Bedřicha Smetanu po Jana Nerudu a Ignáta Herrmanna. Hra byla v našich zemích tak oblíbená, že vzniklo její vlastní grafické zpracování, tzv. Pražský trappolový vzor. Prezentace tohoto objevu, který malíř z doby národního obrození je jeho autorem, bude mít v rámci výstavy svoji premiéru. Vystaveny budou nejen samotné karty od různých pražských i mimopražských výrobců, ale i hry zahraniční provenience a původní kresebné návrhy podle kterých tyto hry vznikly. Vernisáž proběhne v Galerii Scaraberus 29. 9. t. r. od 17.30. Galerie má otevřeno každý den, od 11.00 do 18.00, vstupné činí 80,-- Kč, snížené 40,-- Kč (pro účastníky konference je vstup zdarma).

K výstavě je vydán reprint historických trappolových karet z dílny pražského kartýře F. Macchiho (předlohu zapůjčilo Západočeské muzeum v Plzni a vytiskla společnost ABone, s.r.o.).

 

Další výstavní projekt s názvem „Voko bere – vole padni - Unikáty kartářského řemesla v českých zemích“ se uskuteční ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy v termínu 26. 8. – 20. 11. 2016.

Svým rozsahem je to jedna z největších výstav hracích karet, které u nás byly kdy uspořádány, hloubkou svého zaměření pak rozhodně nejvýznamnější. Do jednotlivých výstavních expozic zapůjčili hrací karty a další artefakty nejen členové Clubu sběratelů hracích karet, ale 16 dalších institucí a organizací z celé České republiky. Velké množství vystavených předmětů (cca 40%) budou mít návštěvníci možnost shlédnout vůbec poprvé. V prvé řadě jde o karty ze sbírek Národní knihovny z 16. a 17. století od Martina Meltznera a Hanse Schnecka a karty nalezené při rekonstrukci Vladislavského sálu na Pražském hradě. K vidění bude i originál Desek zemských knížectví opavského zapůjčených Opavským archivem, ze kterých byly vyjmuty nátisky hracích karet, dosud nevystavené karetní hry ze sbírek Národního muzea a mnohé další.

Stejně tak poprvé bude v Česku vystavena kolekce málo známé hry Kladivo a zvon ze sbírky Petra Bílého, jediného sběratele, který se v České republice tomuto tématu věnuje.

Zajímavý je i pohled do kartářské dílny (konkrétně pražského karetního mistra Emanuela Klognera a jeho rodiny) především ze sbírek Muzea hlavního města Praha, doplněný o další exponáty z historie tisku hracích karet (Národní technické muzeum a soukromí sběratelé).

V rámci výstavy uspořádá Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy i několik doprovodných akcí během kterých budou mít návštěvníci možnost si vyzkoušet, jak se některé hry hrály a hrají (např. Trappola, Kladivo a zvon, ale i Poker). Jako bonus bude představena i nová hra Balanc (autor prof. Václav Liška).

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy má otevřeno od Středy do Neděle od 10:00 do 18:00 hodin, vstupné činí 50,-- Kč pro dospělé, 30,-- Kč pro děti.

K této výstavě je vydán bohatý katalog (s anglickým resumé).

 

Trojici uzavírá výstava „Karty v umění“ v pasáži pražského paláce YMCA (Praha 1, Na Poříčí 12). Akce proběhne ve dnech 22. 9. - 22. 11. 2016 a představí karetní obraz jako výtvarnou inspiraci. K vidění budou grafiky předních českých výtvarných umělců např. Josefa Lieslera, Karla Oberthora, Zdeňka Mézla či Karla Tomana. Téměř polovina expozice je věnována filmovému plakátu s karetním motivem. Otevřeno denně, vstup volný.

   

 

 

Bližší informace můžete získat u předsedy Clubu:

         Petr Bílý, tel.: 604 687099, e-mail: p.bily@volny.cz